Lim & tätning - Acm Group

Det är en utmaning för limindustrin är att hitta en bra ersättare till formaldehyd. ACM vill aktivt bidra till en utveckling där människor och miljö i allt mindre utsträckning exponeras för farliga kemikalier. Vi förändrar därför kontinuerligt vårt sortiment för att följa med i den, som vi anser, nödvändiga förändringen inom industrin.

Vårt mineralprogram för lim och tätning utgörs av kaolin och kalciumkarbonat. Kaolin erbjuds som obehandlad eller kalcinerad. Kalciumkarbonat finns som obehandlad, ytbehandlad och med skräddarsydd partikelstorleksfördelning.

Vi erbjuder även dispergeringsmedel, skumdämpare och organotitanater, som förbättrar vissa egenskaper hos silikonbaserade tätningsmedel.

Produktnamn

Polwhite, Speswhite, Supreme, Polestar, Imercarb, Imerseal, Polcarb, Carbital, Socal, Winnofil, DispStar, DefomStar och Tytan.

 

Du är:
>
>
>
Lim & tätning
Dela sidan: