Kosmetik - Acm Group

Vi har ett spännande sortiment av mineraler skräddarsydda för kosmetik. Kaolin, diatomit, perlit och talk används med fördel i kosmetiska formuleringar med en ekologisk profil. De skapar intressanta effekter såsom opacitet, reologi, absorption, mattering, skrubb, skumbildning och barriärer.

Kosmetikindustrin är starkt driven av konsumentmarknaden och dess efterfrågan på nyheter. Vår partner Imerys har stort fokus på produktutveckling och sortimentet växer kontinuerligt.

I Norden drivs branschen mycket av fokus på hållbarhet, ekologiska ingredienser och en minimering av produkternas miljö- och hälsopåverkan. Våra produkter passar mycket bra in i det sammanhanget och är certifierade i enlighet med Ecocert och Cosmos.

Produktnamn

Imercare, Diafil, Europerl

Dela sidan: