Kemisk industri - Acm Group

I kemiindustrin används våra produkter i ett antal olika kemitekniska applikationer. ACM har bland annat erfarenhet av att arbeta med petrokemisk industri och offshore-industrin, där våra produkter används som katalysatorer i kemiska reaktionsprocesser. Titanater utgör till exempel en viktig insatsprodukt för offshore-industrin då de används i en process för att förbättra utvinningen av oljekällorna.

Titanater är även effektiva katalysatorer för tillverkning av omättad polyester. Medan kaolin och kalcinerad kaolin bland annat används för att ge rätt egenskaper åt smörjfetter. Särskilt finpartikulär kaolin ger önskvärda slipegenskaper hos bilvaxer.

Produktnamn

Polwhite, Polestar, Kaopolite, Tytan

Du är:
>
>
>
Kemisk industri
Dela sidan: