Gummi - Acm Group

ACM startades med ett samarbetsavtal med Imerys som bas, ett samarbete som fortfarande är centralt i våra affärer. Inom Imerys finns väldigt mycket kompetens samlad, något som naturligtvis även våra kunder får del av. I vårt totala erbjudande till gummiindustrin ingår till exempel sedan många år analyser av de möjligheter som finns att påverka gummits egenskaper med hjälp av olika råvaruval och doseringar. Med rätt val av produkt kan man påverka styrkeegenskaper, motstånd mot slitage, livslängd och elektriska egenskaper.

Vi tillhandahåller kaolin, talk, kalciumkarbonat och specialmineraler som diatomit och mica till olika gummiapplikationer. Kaolin erbjuder till exempel många möjligheter för att få fram specifika egenskaper i olika gummiblandningar. Obehandlade, kalcinerade och ytbehandlade kaoliner skapar mervärden i många olika typer av produkter.

Om man vill förbättra gummimaterialets styrkeegenskaper eller om man exempelvis vill reducera gaspermeabiliteten är diatomit och mica intressanta alternativ.

Produktnamn

Polwhite, Devolite, Polestar, Polarite, Luzenac, Mistron, Imercarb, Winnofil, Socal, Celtix, Suzorite, Mica, Deox, Revonox, Chiguard

Dela sidan: