Bygg & konstruktion - Acm Group

Bygg och konstruktion utgör ett av ACMs största affärssegment. Inom segmentet använder vi mineralerna kaolin, mullit, metakaolin och perlit för att skapa mervärden i olika produkter. Med vårt utbud kan man gå mot mer hållbara material och säkrare produktkällor inom byggbranschen.

Ett stort produktområde är flamskydd för gipsskivor. Där kaolin och mullite ger dimensionsstabilitet till gipsskivor med högt brandskydd. Medan metakaolin förbättrar uthärdning och materialegenskaper hos cementbaserade produkter.

Att som idag använda flygaska från kolkraftverk som lättviktsfiller för spackel och fogmassor är inte en långsiktigt hållbar lösning, utan kommer på sikt att behöva ersättas med andra material i allt större utsträckning. I det här sammanhanget är mineralen perlit ett mycket intressant, miljövänligt, alternativ som lättviktsfiller då det är en helt ren källa.

Vår samarbetspartner Imerys utvecklar nya produkter för att bli en nyckelspelare på det här området. De har bland annat skräddarsytt en lättviktsfiller för spackel och fogmassor baserad på perlit.

Med våra produkter öppnas många möjligheter för byggindustrin att skapa renare byggmaterial, vilket förbättrar hållbarhetsaspekten i hela livscykelkedjan.

Produktnamn

Polwhite, Molochite, Argical.

Du är:
>
>
>
Bygg & konstruktion
Dela sidan: