Specialkemi - Acm Group

ACM vill aktivt bidra till en utveckling där människor och miljö i allt mindre utsträckning
exponeras för farliga kemikalier. Vi förändrar därför kontinuerligt vårt sortiment för att följa med i utvecklingen av mer hållbara kemikalier och mineraler.

Vi samarbetar med tillverkare och leverantörer som ligger i framkant när det gäller användningen av miljömässiga processer. För plastindustrin utgör vår mineral- och kompatibiliseringsteknologi, BrightFusionTM, ett viktigt bidrag för att öka möjligheterna att erbjuda återvunnen plast med nästan lika bra egenskaper som virgin PE och PP.

Limindustrin är mitt i en omställning mot minskad användning av formaldehyd. Inom kosmetik har vi ett brett sortiment med naturliga mineraler som passar bra in i trenden med ekologiska och hållbara produkter.

Kaolin, talk, kalciumkarbonat, perlit, mica och diatomit är viktiga komponenter i vårt produktsortiment. Obehandlade, kalcinerade och ytbehandlade produkter gör att dessa mineraler skapar värde i många olika applikationer.

Sortimentet kompletteras av dispergeringsmedel, UV-absorbenter, fotoinitiatorer, tixotroperingsmedel, vidhäftningsförbättrare och katalysatorer. Det gör oss till en attraktiv partner inom flera marknadssegment.

Våra partners

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för ett högteknologiskt affärsområde och marknadsför produkter från ledande tillverkare. Våra partners inom affärsområdet Specialkemi är Imerys, Borica, ACAT, Chitec och Molecular Products. 

Niklas Wimnell

Specialkemi/Filtrering

Emil Engvall

VD/Specialkemi
Du är:
>
>
Specialkemi
Dela sidan: