Torrstyrka - Acm Group

Utvecklingen inom pappersindustrin går allt mer i riktning åt att hitta nya produktområden och marknader. Det gäller inte minst ansträngningarna att kunna ersätta plast med träfiber i olika applikationer. Då inte bara för engångsartiklar och förpackningar utan även andra högteknologiska produktsegment.

Samtidigt som papperstillverkarna strävar efter att höja papperskvaliteten och öka användningsområdena vill man även sänka kostnaderna. Detta kan göras genom att sänka ytvikten eller ersätta fiber med fyllnadsämnen. Problemet är då att pappersstyrkan sjunker och papperskvaliteten blir sämre.

De senaste åren har flera typer av kemikalier utvecklats för att behålla eller höja styrkan trots att mängden fiber och/eller fyllnadsämnen ändras. Den gemensamma benämningen för dessa produkter är torrstyrkemedel.

ACMs samarbetspartners är väl framme i den här utvecklingen och vi har under de senaste åren utökat vår portfölj med den här typen av produkter. I dagsläget marknadsför vi tre typer av torrstyrkeprodukter:

  • Polyvinylamin (PVAm)
  • Glyoxylerad polyakrylamid (GPAM)
  • Stärkelsebaserad polymer

Innan vi gör en provkörning utför vi alltid laboratorietester för att välja den produkt som passar bäst för brukets unika mäld.

Produktnamn

BondStar®, PrimeBOND®

Dela sidan: