Retention & fixering - Acm Group

ACMs personal har över 30 års erfarenhet av hur man tar fram och optimerar retentionssystem vid pappersmaskiner. Vi har också lång erfarenhet av olika system för hartsbekämpning.

I vårt sortiment av retentionssystem finns bentonit, anjoniska och katjoniska polymerer (PAM). Vi har flexibla lösningar där vi anpassar systemen efter de aktuella mälder som är vid pappersmaskinerna. I vissa fall räcker det med en komponent, men ibland krävs två- eller trekomponentsystem.

Målet är att styra mäldkemin för att uppnå optimal retention och avvattning, kombinerat med god körbarhet och driftekonomi. Med högre retention minskar miljöbelastningen i form av lägre ångförbrukning och mindre mängd fibrer och fyllmedel som går till brukets anläggning för vattenrening. Behovet av reningskemikalier minskar då samtidigt vid reningsanläggningen.

Produktnamn

RetStar®, BentStar®, FixStar®, PrimeBOND®, Raifix®, PlusPAC, Ekoflock

Du är:
>
>
>
Retention & fixering
Dela sidan: