Hartsbekämpning - Acm Group

För att uppnå en effektiv reduktion av olika hartser och stickies bör de fixeras på fibrerna när de är så små som möjligt, innan de börjar agglomerera. Det uppnås vanligen med hjälp av oorganiska och organiska fixeringsprodukter.

ACM har lång erfarenhet av hartsbekämpning inom pappersindustrin. Vi använder olika typer av fixeringsprodukter för ändamålet, såsom bentonit, polyamin, polyDADMAC och PAC.

De viktigaste variablerna för en framgångsrik fixering, med minimerad agglomerering av kolloidalt material, är produktval, dosering och doseringspunkt.

För att få kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för en effektiv hartsbekämpning gör vi mätningar av hur mycket hartspartiklar, stickies och ”white pitch” det är i våra kunders processer. Vid mätningarna använder vi oss av ACATs specialutvecklade analysmetod ACAT Pitch Counter (APC). Vid behov mäter vi även vilken laddning som är i pappersmassan/mälden och styr den till optimal nivå.

Produktnamn

BentStar®, FixStar®, Raifix®, PlusPAC, Ekoflock

Du är:
>
>
>
Hartsbekämpning
Dela sidan: