Bestrykning - Acm Group

Bestrykningskemikalier utgör ett nischsegment i vårt produktsortiment. Där vi erbjuder syntetiska förtjockare till pappers- och kartongbestrykning. Produkterna bidrar till förtjockning och vattenretention och ger optimal körbarhet och produktkvalitet.

Dela sidan: