Papper & massa - Acm Group

Vi har ambitionen att vara en värdefull samarbetspartner för våra kunder inom
pappers- och massaindustrin. Vår långa erfarenhet och kunskap inom segmentet gör att vi kan hjälpa våra kunder att parera förändringar och problem som uppstår. Vi har också en aktiv roll i arbetet med att utveckla och effektivisera kundernas processer. Sammantaget skapar det mervärden till våra produkter.

Med oss får våra kunder en erfaren partner i våtändekemi med hög kompetens om hur man tar fram och optimerar retentionssystem vid pappersmaskiner.

Vi tillhandahåller även kemikalier för intern och extern vattenrening samt slamavvattning och har lång erfarenhet av hur man anpassar kemikaliesystem till olika miljöer i vatten- och slamapplikationer.

Inom papperskonvertering ger våra ”functional coatings” och flamskyddsmedel möjlighet att skapa unika egenskaper hos papper och pappersbaserade förpackningar.

Genom vår långa erfarenhet av att jobba med pappers- och massaindustrin har vi även byggt upp en gedigen kunskapsbas kring vilken typ av utrustning som är bäst anpassad för varje enskild applikation.

Förutom att vi tillför värde i form av säkra leveranser, applikationsservice, problemlösning och nödutryckningar genomför vi vid behov utbildningar för våra kunders operatörer.

Vårt utbud inom affärsområdet omfattar skräddarsydda lösningar för:

Våra partners

Inom affärsområdet Papper & Massa marknadsför vi produkter från ledande tillverkare som ACAT, Chemigate, Feralco Nordic, Schill & Seilacher och Robama.

Jan Larsson

Papper & Massa

Roland Boom

Papper & Massa
Du är:
>
>
Papper & massa
Dela sidan: