Filtrering - Acm Group

ACM har gedigen erfarenhet och hög kunskapsnivå om deras produktionsprocesser,
vilket även avspeglar sig i en hög kompetens inom filtrering.

Genom ett tätt och långvarigt samarbete med Deltafilter erbjuder vi ett brett sortiment av filtreringsutrustning. Med stort fokus på självrensande filter.

Dessa filter möjliggör ett slutet system där avskiljningen av partiklar görs med ett rörligt filterelement med en statisk filterkniv, vilket kan avskilja partiklar ner till 25 µm.

Det är en konstruktion som inte kräver lika många stopp för rengöring. Samtidigt som den möjliggör högre driftssäkerhet och minskad förlust av färdig produkt.

Tekniken kan användas för vattenbaserade-, viskösa och högviskösa medier. Installationer med den här tekniken finns idag inom färg-, lim-, pappers-, livsmedels- och kemisk industri etc.

Vår partner

Vår partner inom affärsområdet Filtrering är Deltafilter. Ett företag med ett komplett sortiment av filtreringsutrustning, inklusive självrensande filter, filterhus för påsar och patroner, korgfilter, tillfälliga filter etc.

Niklas Wimnell

Specialkemi/Filtrering

Tommy Petersson

Ägare/Filtrering
Du är:
>
>
Filtrering
Dela sidan: