Start - Acm Group

Specialkemi

Inom affärsområdet Specialkemi vänder sig ACM till industrier i Norden som använder kemikalier och mineraler i sina tillverkningsprocesser.

Papper & massa

Vi är en viktig spelare för många pappersbruk. Vår långa erfarenhet och djupa förståelse för processerna inom pappers- och massaindustrin gör att vi kan hjälpa våra kunder att parera processförändringar, lösa kemiska problem samt utveckla och effektivisera processer.

Filtrering

För många av våra kunder inom färg-, lim- och pappersindustrierna utgör filtrering en viktig del av deras verksamheter. Det gäller både för de färdiga produkterna och för delströmmar i tillverkningsprocesserna.

Senaste nyheterna

Alla nyheter
Dela sidan: